Disclaimer

Disclaimer voor www.goedkopelattenshop.nl, www.goedkopeplintenshop.nl,www.goedkopeschappenshop.nl en www.goedkopetimmerpanelenshop.nl
Mulder Handelsonderneming verleent u hierbij toegang tot www.goedkopelattenshop.nl, www.goedkopeplintenshop.nl,www.goedkopeschappenshop.nl en www.goedkopetimmerpanelenshop.nl (“de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Mulder Handelsonderneming behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op deze Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Websites.

Beperkte aansprakelijkheid
Mulder Handelsondernemingspant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mulder Handelsonderneming.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mulder Handelsondernemingnimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mulder Handelsonderneming.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mulder Handelsonderneming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.